Tandem
Solo Jump
Basic Training
AFF
Licence A
Licence B
Licence C
Licence D
Licence H
Příbram - Dl. Lhota
Klatovy
Strakonice
Hořovice
Seznam
Mapa

VIGIL

VIGIL je nejpokrokovější přístroj na automatické otevření padáku, jaký byl kdy vyvinut.

Advanced Aerospace Designs (Belgie) je společností, která se specializuje na výrobu automatických přístrojů více než 20 let.

VIGIL je záložní přístroj, proto si pamatujte, že nikdy nebude schopen nahradit Váš zdravý úsudek...

  Technologie záchranného přístroje VIGIL nabízí mnoho výhod:
 • možnost nastavení ve 3 režimech: PRO, STUDENT, TANDEM,
 • přístroj nevyžaduje žádnou údržbu,
 • přístroj není třeba odesílat na pravidelné prohlídky k výrobci,
 • velmi nízké provozní náklady,
 • možnost instalace do všech padákových kompletů,
 • pracuje i jako záznamník seskoků a délky volného pádu,
 • možnost připojení k počítači - záznam podrobných informací o posledních 16 minut volných pádů,
 • bezplatná výměna sekací části ( včetně pyropatrony) při ostré aktivaci,
 • možnost aktualizace softwaru,
 • nízká cena přístroje,
 • prakticky nerozbitný obal a kabeláž, přístroj je dodáván v elegantním kufříku,
 • po 4 letech přístroj sám upozorní uživatele na nutnost výměny baterií,
 • životnost přístroje 20 let,
 • přístroj doporučují dva světově nejvýznamnější výrobci postrojů Javelin, Vector a Wings.
  Tři režimy nastavení:
 • PRO - výška aktivace: 256 metrů (840 stop), rychlost pádu: 35 m/s,
 • STUDENT - výška aktivace: 317 metrů (1040 stop), rychlost pádu: 20 m/s,
 • TANDEM - - výška aktivace: 622 m (2040 stop), rychlost pádu: 35 m/s
  Technické detaily:
 • přístroj má standardní uspořádání (hlavní jednotka, ovládací jednotka, pyropatrona),
 • jednotlivé části jsou vyměnitelné riggerem nebo přímo uživatelem,
 • životnost přístroje je stanovena na 20 let (životnost pyropatrony),
 • výměna baterií je po 4 letech nebo 700 seskocích,
 • tepelný rozsah: -25 C až + 70 C,
 • přístroj je 5 let v provozu,

FAQ

Jaká je pravidelná údržba?
VigilŽ nevyžaduje žádnou údržbu, protože neobsahuje žádné pohyblivé části. Jeho údržba je stejná jako údržba systému ABS ve Vašem automobilu. žádná. Během zapnutí přístroj provádí celou řadu interních kontrolních testů. Pokud je někde v jednotlivých systémech přístroje závada, testy ji okamžitě objeví a upozorní na ni uživatele přístroje.

Jak dlouho vydrží baterie?
4 roky nebo 700 seskoků. VigilŽ sám upozorní, že se blíží čas výměny baterií.

Můžu si vyměnit baterie sám?
Ano, baterie v přístroji si může vyměnit každý skokan sám.

Jak můžete vysvětlit relativně nízkou cenu přístroje?
Cena je příznivě ovlivněna pokrokem moderních technologií, které umožňují kombinovat výkon a spolehlivost součástek při udržení příznivých cen. Tento vývoj jen kopíruje vývoj, např. v oblasti domáci elektroniky jako např. televize.

Proč počítačové testování a simulace?
Počítačové testování umožňuje absolvovat tisíce simulovaných seskoků během krátké doby a doladit SW i HW přístroje na nejvyšší možnou míru. Během simulovaných seskoků je také možno namodelovat různé "bizardní" kombinace jednotlivých faktorů ovlivňujíc í funkci přístroje. Takové kombinace, které by během klasického testování nebylo možno vyzkoušet.

Jaká je cena náhradní pyropatrony?
Pyropatrona je zadarmo - výměnou za vyplněnou zprávu o záchraně života.

Jaké komponenty používáte?
Používáme ty nejmodernější komponenty sestavované těmi nejmodernějšími technologiemi jako např. automatický proces sestavování povrchově montovaných komponentů (SMD, Surface Mount Device). Dohromady s elektronickou a vizuální kontrolou umožňuje dosáhnout kvality a spolehlivosti hodných vojenských specifikací. Několik vrstev povrchově montovaných komponentů zlepšuje ochranu proti elektromagnetickému záření.

Jaké jsou režimu chodu přístroje?
PRO - výška aktivace ZP: 256 m (840 stop), rychlost pádu: 35 m/s,
STUDENT - výška aktivace ZP: 317 m (1040 stop), rychlost pádu: 20 m/s,
TANDEM - výška aktivace ZP: 622 m (2040 stop), rychlost pádu: 35 m/s

Je VigilŽ vodovzdorný?
Vigil je vodovzdorný do určité míry. Bronzové filtry na vstupech čidel přístroje jsou navrženy tak, aby po určitou dobu bránili proniknutí vody dovnitř.

Bezpečnost, otázka přístupu nebo zakoupení záchranného přístroje?
Bezpečnost není o záchranných přístrojích, ale o postupech. Záchranný přístroj nikdy nenahradí předseskokovou kontrolu trnu záložního padáku. Proto si také před seskokem vždy zkontroluje stav Vašeho přístroje. Na displeji je stále zobrazen režim chodu a případné výškové korekce.

Jak VigilŽ pracuje?
VigilŽ je velice jednoduchý a snadno se používá. VigilŽ se zapíná pomocí sekvence stisků kontrolního tlačítka. S přístrojem můžete jednoduše "komunikovat" i mezi seskoky a to pomocí displeje a kontrolního tlačítka.

Je třeba nějakým způsobem upravit můj postroj?
žádné další modifikace nejsou třeba. Přístroj je plně kompatibilní se současnými standardy.

Jak vysvětlíte očekávanou životnost 20 let?
VigilŽ je moderní elektronický přístroj. Vnitřní elektronika přístroje je chráněna boxem z hliníkové slitiny. Tlak vzduchu je monitorován pomocí otvorů zakrytých bronzovými filtry, které chrání tlaková čidla před prachem a špínou. Při každé m zapnutí se přístroj důkladně otestuje a v jednoduché angličtině oznámí uživateli, že všechny části přístroje pracují správně, popř. ho upozorní na vzniklý problém. SW přístroje je možno inovovat. Váš místní rigger nebo dealer může Váš přístroj otestovat v tlakové komoře a pomocí infračerveného portu vytisknout detailní zprávu o průběhu zkoušky. Všechny použité komponenty jsou navrženy podle standardů automobilového průmyslu, a tak velmi odolné proti vlhkosti, tepelným šokům, vibracím atd. Jediný komponent s omezenou životností je pyropatrona, která je omezená dobou 20 let.

Jak se VigilŽ zapíná?
Zapíná se stejně jako ostatní záchranné přístroje. Pomocí 4 krátkých stisků. Není třeba znovu vynalézat kolo.

Jak často se VigilŽ kalibruje na zemi?
Pokud je přístroj v klidu na zemi, tak kontroluje tlak okolního vzduchu každých 23 minut.

Jak změním nastavení mezi Pro, Student nebo Tandem?
Pomocí jednoho stisknutí tlačítka ve specifický moment.

Můžu používat standardní zavírací očko?
Ano. Můžete používat Spektra SCR style # 9512-300 nebo # 9512-725 nebo Cypres očko.

Jsou na drátech nějaké konektory?
Ne, spojovací dráty jsou zapojeny do hlavní jednotky pomocí patentovaného pozitivního uzamykacího systému.

Jak dlouho po zapnutí zůstane přístroj aktivní?
14 hodin

Jaká je nejpomalejší rychlost pádu, při které se pyropatrona aktivuje?
20 metrů za vteřinu pro nastavení Student. Jinak 35 metrů za vteřinu.

Musíte nastavovat režim při každém zapnutí přístroje?
Ne, přístroj zůstává v posledním režimu.

Musím VigilŽ vypínat mezi seskoky?
Ne. VigilŽ se sám vypne po 14 hodinách.

Má VigilŽ bezpečnostní prověrku od leteckých společností jako Vaši konkurenti?
žádný přístroj v současnosti na trhu nemá bezpečnostní prověrku. My máme, a také naši konkurenti, certifikát FAA, který deklaruje pyropatronu jako "nevýbušnou" a tímto bezpečnou pro přepravu letadly. Kopii tohoto certifikátu najdete v přepravní krabici.

Je třeba měnit výškovou korekci při každém zapnutí přístroje?
Ne, korekce zůstane pořád stejná.

Jaký je účel obousměrného infračerveného portu?
Port je možno využít na stažení údajů zaznamenaných během posledních seskoků. Přístroj zaznamenává údaje o posledních 16 minutách volného pádu a délku volného pádu posledního seskoku a také celkový počet seskoků a celkovou dobu volného pádu. Dále je možno stáhnout do počítače výrobní číslo přístroje, nastavení přístroje, tlak okolního vzduchu a teplotu během posledního seskoku. Pomocí infračerveného portu je také možno provést test přístroje v tlakové komoře a vytisknout zprávu o testu.

Pokud je to tak jednoduché změnit nastavení přístroje, neexistuje šance, že by někdo náhodně přestavil přístroj do jiného režimu?
Nemůžete jen tak náhodně změnit nastavení přístroje na Pro, Student, Tandem. Za tímto účelem musíte stisknout tlačítko přístroje v přesně specifikovaný okamžik. Navíc je režim chodu pořád zobrazen na displeji přístroje.

Nastavení přístroje

Instalace
VIGIL je 100% slučitelný se současnými parašutistickými standardy. Při instalaci přístroje se řiďte instalačními instrukcemi výrobce konkrétního obalu.

Zapnutí
Procedura zapnutí je standardní (stisk, záblesk-stisk, záblesk...)

Nastavení
VIGIL dokáže pracovat ve více režimech. Je možno jej zapnout a nastavit v režimech PRO, STUDENT a TANDEM. Dále je možno nastavit výšku aktivace, zvolit jednotku výšky (stopa/metr) či celkový systém měření (US/metrický). Po prvních záblescích kontrolky řídící postup zapínaní přístroje, počkejte na SETUP. Stiskněte tlačítko a můžete nastavit korekci výšky (nahoru a dolů). Počkejte, dokud se na displeji neobjeví PRO, STUDENT nebo TANDEM. Stiskněte tlačítko a držte ho dokud se neobjeví Vámi zvolený režim. Zvolený režim je zobrazený na displeji dohromady s případnou korekcí výšky. Ujistěte se, že máte správně nastavené jednotky (stopy/metry).

"INFO"
Stiskněte tlačítko a získáte přístup k informacím uloženým v paměti přístroje jako jsou trvání volného pádu posledního seskoku, maximální rychlost volného pádu, celkový počet seskok, atd. Poznámka: VIGIL je umístěný uvnitř obalu ZP a proto je hodnota rychlosti volného pádu správná pouze v případě, že padáte celý volný pád v prsní poloze. Jiné polohy (sed, tracking, atd.) nebo jiné chování během moholného pádu může způsobit jiné hodnoty, rychlosti volného pádu a to dokonce i u prašutistů v jednom týmu.

"CONFIG"
Stiskněte tlačítko a můžete změnit způsobem, jakým Vám VIGIL předává informace. Můžete přepínat mezi metry a stopami a metrickými nebo US jednotkami.

Vypnutí přístroje
VIGIL se automaticky vypne po 14 hodinách v aktivním stavu. Můžete ho také manuálně vypnout a to pomocí postupu jako při zapínání.

Výměna jednotlivých komponentů
VIGIL se skládá ze 4 hlavních komponentů. Hlavní elektronická jednoka, napájecí jednotka, ovládací jednotka, pryropatrona. Pokud chcete vyměnit pyropatronu, ovládací nebo napájecí jednotku, postupujte následovně:

Otevřete VIGIL pomocí 2,5mmm 6-hranného imbusového klíče. Povolte šroub upevňující tištěný spoj o 5 plných otoček. Rozpojte konektor pyropatrony anebo ovládací jednotky a respektivní komponent vyměňte za nový. Pokud chcete vyměnit napájecí jednotku, pečlivě rozpojte konektory a připojte novou jednotku. Uzavřete obal přístroje pomocí obráceného postupu jako při otevírání obalu.
Poznámka: Nestlačujte kabely spojující baterii a hlavní elektronickou jednotku mezi krabičky napájecí jednotky elektronické jednotky.

Omezení
Na VIGIL se vztahují stejná omezení jako na jiné automatické záchranné přístroje.
Poznámka: Pokud dojde k náhlé změně tlaku vzduchu, svůj VIGIL vypněte a zase zapněte. Tak dosáhnete jeho přesnosti.

Záruka
Na VIGIL poskytována omezená záruka po dobu jednoho roku. Pokud dojde k porušení plomby uvnitř hlavní elektronické jednotky, záruka je neplatná. V případě, že se Vám nepodaří Váš VIGIL zapnout, kontaktujte nás.

Automatický záchranný přístroj VigilTechnické údaje:

rozměry kontrolní jednotky 75 x 35 x 35 mm
rozměry ovládací jednotky 67 x 13 x 18 mm
rozměry pyropartony o 7 mm, délka 55 mm
délka kabelu k ovládací jednotce 75 mm
délka kabelu k pyropatroně 63 mm
váha 330 g

Nastavení výšek a rychlostí:

Pro:
pro zkušené skokany
výška aktivace: 270 metrů
rychlost pádu: 35 m/s a vyšší

Student:
pro začátečníky a mírně pokročilé skokany
výška aktivace: 350 metrů
rychlost pádu: 20 m/s a vyšší

Tandem:
pro tandemové seskoky
výška aktivace: 670 metrů
rychlost pádu: 35 m/s a vyšší

Informace:

Daniel Mai
- Černická 5, Plzeň
- sky shop, letiště Příbram
www.actionpro.cz
dan@actionpro.cz
603 411 111

Obrázky:

Kontrolní jednotka


Ovládací jednotka


Pyropatrona

Objednávky na dan@actionpro.cz, 603 245 242, 603 411 111

Prodejny
Bazar
Půjčovna
Servis
Informační články
Padáky záložní
Padáky hlavní
Postroje
Zabezpeč.přístroje
Přilby
Rukavice
Brýle
Výškoměry
Textil
Dárkové předměty
Ostatní

Vigil 2 - nejnovější verze již nyní a to pouze za 24 990,-Kč!
Popis typů
Doporučená zatížení
 
ActionPro ParaNet - RT.Soft 2005